ROKO SYSTEMS

czyli informacje o naszej firmie.
ROKO SYSTEMS -  jest znanym i cenionym producentem systemów kotwiących do montażu elewacji kamiennych oraz okładzin z betonu architektonicznego.

Kotwy ROKO  typu RK-V-a-P, RK-H-a-P, RK-R-a-P i RK-S-a-H  wykonane są ze stali nierdzewnej gatunków 1.4301/1.4307(A2), 1.4401(A4), 1.4404(A4),1.4436(A4) lub 1.4571(A4) według normy PN-EN 10088-1:2014

ROKO SYSTEM – jest  liderem systemów kotwień  w technologii suchego montażu

Technologia suchego  montażu polega na mocowaniu płyt kamiennych do ścian budynku przy zastosowaniu kotew, bez użycia mas wiążących między kamieniem a ścianą. Jest to proste i tanie  rozwiązanie w przypadku ściany nośnej z żelbetu lub ściany murowanej . Elementy kotwiące wykonane są ze stali nierdzewnej kwasoodpornej – nie ulegają erozji i są nieczułe na działanie czynników atmosferycznych.

Kotwy ROKO SYSTEMS charakteryzuje:
 -możliwość stosowania w  środowiskach o kategorii korozyjności C3 i C4
- spełniają przepisy zawarte w §225. Warunki techniczne
- spełniają przepisy zawarte w §116.  Warunki techniczne – możliwość montażu powyżej 25m
-szeroki zakres dopasowania wysięgu elewacji

Kotwy  produkowane przez naszą firmę posiadają niezbędne dokumenty normatywne:
-Krajowa ocena techniczna ITB-KOT-2018/0438
-Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr. AC 158-UWB-W1258
-Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 1S/ROKO/2018, 1R/ROKO/2018, 1V/ROKO/2018, 1/ROKO/2018,
-Opinia techniczna ITB 01458/16/200NZP - dotycząca przeznaczenia kotew do mocowania okładzin w odniesieniu do wymagań § 225 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Warunki techniczne

ROKO SYSTEMS - wdrożył zakładową kontrolę produktu i prowadzi badania próbek wyrobu pobranych w zakładzie produkcyjnym.

Zakład Certyfikacji  przeprowadza ocenę zgodności badań oraz prowadzi stały nadzór, ocenę i akceptację  zakładowej kontroli produkcji.
k1.jpg
k2.jpg
k3.jpg